من به عشق روی تو جان می سپارم یاحسین

من به عشق روی تو جان می سپارم یاحسین ... بهترازجان دررهت چیزی ندارم یاحسین

 وقت مردن آرزو دارم به بالینم رسی یاحسین ... جان زهرا مادرت چشم انتظارم یاحسین

یاحسین

/ 0 نظر / 44 بازدید