سلام بر نوروز ٰ

سلام بر تازگی ها سلام بر پاکی ها

سلام بر دست یدالهی خدا در خلقت طبیعت

سلام بر مقلب القلوب و الابصار

از راه می رسد نسیم بهاران  بوی خوش شکوفه های زیبای بهاران و با آمدن اینهمه تازگی و طراوت و تحول در عالم هستی وقت آن است تا ما نیز ؛

دلهامان را با بهاران بهاری کنیم  واز قید همه پلیدیهای نفس اماره وجدا شویم  به سوی تکامل نفس مطمئنه به سوی پروردگار رجوع کنیم  و آیه ارجعی الی ربک را در وجودمان جاری کنیم و بهترین عیدیمان را از شهدا بگیریم از انان استمداد بجوییم  تا ما را نیز چون خود به مقام راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی رهنمون سازند چراکه ؛ شهدا مصداق آیه شریفه بل احیاء عندربهم یرزقونند.

وخطاب به شهیدان این گونه سخن می گوییم؛

ای شهید ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی عالم وجود بر نشسته ای دستی بر آر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از این منجلاب بیرون کش.

از بندگی غیر به در آییم و به ولایت او بازگردیم از منیت ها رها شده و به سوی یگانگی او پناه ببریم سال را با بهاران چون شهدا با عهد و پیمان بندگی خداوند آغاز کنیم چرا که سالی که نکوست از بهارش پیداست و یقینا سالی که با یاد خدا و تجدید عهد با اآمان شهدا آغاز شود نکوترین سال است

این عید و سالی که ان شاله نکوست با تکرار یاد خدا نیکوتر خواهد شد

« هنر آن است بمیری قبل از آنکه بمیرانندت مبدأ و منشأ حیات آنانند که چنین مرده اند.»

( شهید آوینی)

موفق باشید هر روزتان نوروز 

/ 1 نظر / 75 بازدید
خادم شهدا

سلام وبلاگت عالیه- اگه وقت کردی یه سری به وبلاگ ما بزن