یا روح اله السلام یا عبد الصالح یا امام خمینی ره سلاله پاک حسینی

اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها، چه راست و چه چپی.

((حضرت امام خمینی رحمه اله علیه))

ای شهیدان!دردها برگشته اند

روزهامان را به شب آغشته اند

فصل هامان گونه ای دیگر شدند

چشمهامان مست و جادوگر شدند

روحمان سخت و تن آلوده اند

آسمانهامان لجن آلوده اند

هفته ها در هفته ها گم می شوند

و همها فردای مردم می شوند

/ 0 نظر / 2 بازدید