پشتیبانی از ولایت فقیه رمز پاسداری از خون شهیدان
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸  

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد امام خمینی ره

آری رمز پیروزی ملت در همین اصل اساسی است ولایت فقیه پیشوای جامعه در عصر غیبت و نجات دهنده از فتنه هاست

اینکه چرا امام نفرمود از فلان شخص جریان و گروه و جناح حمایت کنید روی همین اصل است

اما براستی چرا انانی که مدعی پیروی از خط امام هستند به اساسی ترین توصیه آن پیر فرزانه توجه نمی کنند و دل ولی فقیه زمانشان را به درد آورده اند چه جالب تاریخ تکرار می شود و نخبگان و خواص در بوته آزمایش و سر جلسه امتحان می روند .

خیلی ها مردود می شوند اما راه ما قطع نمی شود کمال ما در گرو پیروی از خط رهبری است اگر نمونه می خواهید به عاقبت برخی ها در همین انتخابات اخیر نگاهی کنید منحرفین از خط مقدس ولایت حالا به چه سرنوشت ذلت باری دچار شده اند ابطحی و عطریانفر و... فقط یک نمونه کوچکند و بزرگانشان نیز باید منتظر چنین سرنوشت ذلت باری باشند .

ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی

ولایت فقیه ادامه ولایت انبیا و ائمه طاهرین است و دژی مستحکم برای آحاد امت اسلام