انتخابات عرصه راستگویی1
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦  

هنگامی که زمان انتخابات نزدیک میشود فضای جامعه ما دچار تغییرات محسوسی می شوداما در این بین اعلام مواضع کاندیدا بسیار جالب است.
در واقع باید انتخابات را عرصه امتحان صداقت و راستگویی نامزدهای آن دانست چرا که در این هنگام همه کاندیدا برای جلب نظر و آرای مردم شعارهای مختلفی را مطرح می کنند که البته اگر آگاه و واقع بین باشیم به راحتی پی به بی اساس بودن بسیاری از انها خواهیم بود
مثلا در همین انتخابات مجلس هشتم که پیش روست در شهر ما چنان بازار شعارهای رنگارنگ داغ است که انسان گاهی فکر می کند می خواهد ریاست جمهور تعیین کند.
ولی به راستی مگر چیزی از صداقت و رو راست بودن بامردم مهمتر است که برای چهار سال نمایندگی ان را زیر پا بگذاریم

یکی از کاندیدا می فرماید من اجناس را ارزان می کنم و بنزین را چنان و وضعیت معیشتی مردم را چنین می کنم و دیگری می گوید اصلاحات اقتصادی را پیگیری خواهم کرد و در عرصه بین المللی چنین و جنان خواهم کرد قدری به این شعارها فکر کنید اینها مگر در اختیارات یک نماینده مجلس است و فرد دیگری هم با بهرگیری از نام شهدا برای خود نردبان می سازد که از همه بدتر است یکی دیگر هم که فقط و فقط این و ان را زمین زمان را می کوبد و تخریب می کند و بعد هم دم از اخلاق انتخابات میزند کاش یک نفر اخلاق را برای اینها تعریف می کرد و عده ای معلوم الحال هم هنوز متوسل به شعارهای پوسیده ای چون اصلاحات و ازادی و... شده اند.


 مردم باید معقولانه بیاندیشند و کسی را انتخاب کنند که در عرصه انتخابات راستگوتر است و دنبال شعارهای بی پایه نیست و ان اکرمکم عندالله اتقاکم.