فاصله ما با شهدا در همين خون است
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦