دو كوهه
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦  

دو كوهه
این همه مغموم نباش امام رفت"اما راه او باقی است.
دیر نیست آن روز كه روح تو عالم را تسخیركند
و نام توو خاك تو و پرچمهایت مظهر عدالت خواهی شوند.
دو كوهه

ایا دوست داری كه پادگان یاران
امام مهدی (عج)

 نیز باشی؟؟؟ پس منتظر باش
(شهید اوینی)

دوکوهه السلام ای خانه عشق

دوکوهه السلام ای خانه عشق               سلام ما به تو میخانه عشق

دوکوهه منزل و ماوای عشاق                 دگر خالی شدی از جای عشاق

دوکوهه با صفا بودی و زیبا              چرا حالا شدی تنهای تنها؟

دوکوهه از چه چون ویرانه هستی             تو خالی از گل و پروانه هستی

دوکوهه صبحگاهت  با صفا بود             کلاس درس ایثار ووفا بود

دوکوهه گو که گردانهاکجایند؟            مگر نزد شهید کربلایند؟

 دوکوهه آن حسینیه همت                دگر پر گشته از خاک غربت

دوکوهه کو یگان ذوالفقارت             کجایند عاشقان بی قرارت

دوکوهه از جدای تو فریاد           بگو باشد کجا گردان مقداد

دوکوهه قلب ما پر گشته از غم            نمیآید دگر گردان میثم

دوکوهه کن نظر بر ما چه ها رفت              بگو گردان حمزه ات کجا رفت؟

  دوکوهه درس آموز شهامت              کجا زد خیمه گردان شهادت؟

دوکوهه ای محل عشق و ایثار            بود خالی دگر گردان انصار

دوکوهه روز ما گشته شب تار           کجا بر پا شده گردان عمار

دوکوهه گشته اند قربان قاسم            بسیجیان غیرتمند مسلم

دوکوهه باغ ما گردیده پرپر               کمیل و مالک و گردان جعفر

دوکوهه گشته ای خالی تو دیگر             ز گردان حبیب و هم ابوذر