رمز ناگفته شهدا
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ آبان ۱۳۸٦  
رمز ناگفته شهدا در این اعتبار که فقط به بهای خون بدست ماید چگونه کشف شدنی خواهد بود برای انانی که از شهدا فاصله ای به بلندای زمین تا اسمان دارند شهدا را من و تو فقط می شناسیم اما راز شهدا هنوز در خاک مدفون شده فقط اسرار شهدا در سینه های خسته ای نهفته که از منجلاب عادات سخیف دنیا به خض خض افتاده و در انتظار پرواز بلند به سوی اسمان حسرت به دل شهدا وا مانده اند
4آبان

اگر از شهدا یاد نکردیم از یاد شهدا غافل نگشته ایم از حال خود غافل گشته ایم شهدا را من وتو نمی شناسیم چرا شهدا را می شناسیم اما به اسم شهدا