راه گم شده
ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱  

راه سعادت راه  خوشبختی راهی است که اکثر انسانها برای رسیدن به آن در تکاپو و تلاش هستند.

اما تفاوت در این است که؛ هرکس از دریچه نگاه خود سعادت و خوشبختی را رصد می کند و در واقع سبک زندگی ها نوع نگاه را نیز تعیین می کند.شاید در این میان الگو قرار دادن انسانهای وارسته و به سعادت رسیده برای رسیدن به مقصود یعنی همان خوشبختی و سعادت ما را آسانتر به هدفمان نزدیک سازد ، که یکی از بهترین الگوها شهدا هستند شهدا  شهدا  شهدا   شهدا   شهدا شهدا 


اما این بستگی دارد که ما شهدا  و انسانهای وارسته را چگونه و از چه منظری برانداز کنیم ، اگر ظواهر کار را ببینیم  خوب فقط ظاهرمان مثل آنها می شود اما اگر به عنوان سیره عملی سرلوحه زندگی مان شوند آن موقع رستگاریم.

باید این موضوع را به درستی درک کنیم که یک شهید درست مثل من و شما در این دنیا و با ابزار ها و مسائل این جامعه زندگی کرده اند و ما شاید از آنها موجوداتی ماورائی برای خود ساخته ایم انسانهایی دست نیافتنی و قدیسه ، و این آغاز نا امیدی از راه سعادت است چراکه به گونه ای درباره انسانهای وارسته و شهدا به عنوان الگو می نگریم که گویی در عالمی دیگر بوده اند و کاری به امورات دنیوی و مسائل مادی دنیا نداشته اند .

در حالی که این گونه نیست همه انسانها باید در این دنیا زندگی کنند با مسائل دنیوی روبرو شوند و با همین شرایط سعی کنند به سعادت برسند همان طوری که پیامبر اسلام نیز در میان همین مردم زندگی و امرار معاش می کرد و با همین مردم نشست و برخاست داشت.

اما آن چیزی که انسان را به سعادت و نزدیکی به خدا می رساند فقط تقواست ؛ یعنی این که مثل همه مردم بر کارهای ناصواب توانگر باشی و بتوانی نافرمانی خدا را بکنی بتوانی خلاف کنی اما بگذری و جلوی خودت را بگیری و از گناه و معصیت برای راضی شدن خدا دست بشویی و پا پس بکشی !

یعنی مثل همه افراد بتوانی از زیر کارهای خوب و نیک اما سخت و مشکل در بروی اما چون میدانی خدا با انجام این کارها از تو خشنود می شود به استقبال سختی و مشکلات بروی و  کارها را به انجام برسانی

یعنی بتوانی مثل همه عامه مردم تو هم هر حرفی بزنی و هر جا به منفعت و نفعت بود سکوت کنی اما خود را بشکنی و هوا و هوست را زیر پا بگذاری و برای رضایت خدا طبق هوای دلت و هوس سرکشت عمل نکنی .

یعنی در برابر  خدا و پروردگارت بی ادب نباشی و این ادب یعنی مقابل کسانی که خدا به آنها در برابر تو ولایت داده است مثل پدر و مادرت بی ادب نباشی بلکه خاضع و خاشع باشی

یعنی دل مظلوم را نشکنی حق او را زیر پا نگذاری و ظالم را به سبب ترس و یا کسب جایگاه و موقعیت ثروت و... تکریم نکنی!

بله! درست متوجه شدی شهدا هم مثل من وتو با همه این مسائل و موضوعات درگیر بودند چه بسا خیلی جاها هم اشتباه کرده اند اما برگشته اند و راهشان را اصلاح کرده اند و اصلاح نفس و در مسیر مرتب محاسبه کردن درست و غلط و با نقشه حرکت کردن راه را همواره ایمن و تضمین می کند

فکر نکنی شهید از آسمان نازل شده است نه شهید هم مثل تو از همین زمین خاکی به سرزمین افلاکی رسیده است.

می دانی تفاوت در چیست تفاوت در معمار است مثل دو معمار با مصالح مشابه ؛ که یکی با درایت و فکر و علم و تدبیر کار می کند و ساختمان بنا  می کند و دیگری برعکس اما قطعا نتیجه کارشان یکسان نیست!

تو معماری هستی که می توانی غرق تماشای مصالح و ابزارهای دنیا شوی و یا نه می توانی از مصالح و ابزار دنیا بهره ببری و آنها را خرج رسیدن به اهداف بزرگت کنی و بنا و بنیان سعادت و خوشبختی ات را بگذاری

هم می توانی از خود بگذری و درست زندگی کنی و راه را تشخیص بدهی هم می توانی از خدا بگذری و بیراهه ای بر گزینی و  به سوی سراب آرزوهای بی انتهایت روان شوی و یادت برود که پیر و فرسوده می شوی و در طول مسیر ره توشه ات قطعا تمام خواهد شد و چون بیراهه می روی در مسیرت هم توشه ای نخواهی یافت و نیز از همه مهمتر اگر به موقع به مقصد نرسی فایده و سودی نمی بری پس به این فکر کن که همیشه خیلی زود دیر می شود فرصت عمر تنگ است

از امروز شروع کن وقتی تا پایان امتحان کنکور نمانده است و هنوز به سوالات عمومی نیز جواب نداده ای پس بجنب که این کنکور دنیا تکراری ندارد و پشت کنکوری قبول نمی کند و فقط یک با مجاز به شرکت هستی پس فرصت را غنیمت بشمار! شهدا  شهدا  شهدا   شهدا   شهدا شهدا 

شادی ارواح طیبه شهدا صلوات