شهدای گمنام
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦  

چند شب پیش با یکی بچه ها رفته بودیم تپه نورالشهدا باد بسیار تندی می وزید آنجا تعدادی جوان روی قبور مطهر شهدا نشسته بودند .

البته ظاهر جالبی هم نداشتند  اول ناراحت شدیم اما کمی که فکر کردم دیدم واقعا در این دل شب اگر خدا در قرآن اشاره به هدایت همه بندگان می نماید مطمئنا یکی از هادیان الهی همی شهدا هستند آنان که ما را بدون آنکه خواسته باشیم با همه بدیها و معاصی به پیشگاه خود می کشانند و با زبانی رساتر از زبان ظاهر ...

و این هدایت هیچ گاه منحصر به اشخاص خاصی نیست ُاما درک و فهمیدن و تاثیر هدایت برای هر کسی فرق می نماید چرا که هر کسی از ظن خود شد یارمن