یادی از شهید حاج احمد کاظمی مردی از تبار عرفا
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩  

یادی از شهید حاج احمد کاظمی مردی از تبار عرفا

یک سال دیگر از عروج عارفانه مجاهد راه خدا شهید حاج احمد کاظمی و همسفران پاکش گذشت.

چند شب پیش تلویزیون مصاحبه ای با فرزندان ایشان پخش کرد که جالب بود و گویای خیلی از زوایای اخلاقی و زندگانی این عاشق شهادت

نه از حیث صحبت های فرزندان و ... از حیث دیدن اینکه اگر پاک باشی زی پاک داشته باشی فرزند صالح خواهی داشت و فرزندان ایشان بحمدالله در مسیر نورانی ایشان قدم گذارده اند و باقیات صالح او

شادی روح ایشان شهید حاج احمد کاظمی صلوات و فاتحه

اما از این مطلب که گذر کنیم دلتنگی انسان در این دوران ( که کمتر کسی در یاد مردان مرد عرصه اخلاص و ایثار و جوانمردی ایست ) برای امثال حاج احمد است او که در میان هم کیشان خود که اکثرا در مسائل و عوالم مادی دنیا غوطه ور شده اند شاخص بود و از معدود افرادی بود که دنیا او را غرق هواخواهی و روزمرگی نکرد و بعد از سالها گذر از دفاع مقدس و خاطرات زیبای حماسه ها هنوز در میان ریاست طلبان و جاه و مقام خواهان که سابقه گذشته خود را برای کسب مطاع قلیل دنیا به حراج گذاشته اند او صحبت از بی ارزشی دنیا و آرزوی لقای پروردگار با فیض شهادت می کند چرا که شهید نظر می کند به وجه الله و او عاشق وجه الله بود حالا رفیق شهیدان باکری مصداق جمله معروف شهید حمید باکری شد و در دسته سوم رزمندگان بعد از جنگ ایستاد و...

او کیست کسی می شناسدش نه به خدا او ناشناخته ماند و رفت

او گوی سبقت را از همه آنانی که روزی با او همراه بودند و حال ... ربود و مطاع دنیا را به مطاع آخرت نفروخت

که به فرموده قرآن کریم مطاع قلیل مطاع دنیاست و سرای جاویدان آخرت کبری

هدیه به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا صلوات