نان و نمک شهدا را خوردیم و نمکدان را...
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩  

از شهدا تنها عکسی به یادگار در خانه داریم و راه و منش و سیره شهدا را به موزه تاریخ فرستادیم، بر روی خون شهدا پا نهادیم و ثمره خونشان را پایمال کردیم 

شهدا را برای کسب منافع مادی و مناصب خود دستمایه نمودیم

رزمندگی را بهانه ای برای رسیدن به مقام و پست و مطامع دنیایی قرار دادیم

شهدا شرمنده ایم ...