آزمون ولایتمداری خواص
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩  

در آستانه بیست و یکمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی ره و بعد از جریاناتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته رخ داد فرصتی مغتنم است که به بازبینی مبانی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست و تداوم آرمانهای بلند امام و شهیدان راه انقلاب اسلامی پرداخته شود و ریشه های انحراف خواص بی بصیرت را واکاوی نماییم.

اصلی ترین مبنا که در اندیشه حضرت امام تجلی یافته و خود نمایی می کند اصل ولایت فقیه در حکومت اسلامی است.

اگر ما نقش و وظایف ولی فقیه در جامعه اسلامی را به درستی درک کنیم به آسیب شناسی موثری و کاملی از عدول برخی از خواص در تاریخ سی ساله انقلاب اسلامی نسبت به اهداف و آرمانهای اولیه انقلاب اسلامیخواهیم رسید.

در وقایع تلخ پس از انتخابات نقش محوری ولایت فقیه بیش از هر زمان دیگری نمود پیدا می کند چرا که ولی فقیه حافظ بقای ارزشهای اسلامی است و حکومت را از انحرافات ضد اسلامی و عدول از مبانی انقلاب حفظ می نمایید.

اگر کاندیداهای شکست خورده در انتخابات از اصل اصیل قانون اساسی تخطی نکرده بودند و از فرامین ولی فقیه زمان خود پیروی نموده بودند هیچ گاه دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی که هیچ چیز جز منافع و مطامع شیطانی و امپریالیسمی خود را دنبال نمی کنند فرصت توطئه و تضعیف کشور را نمی یافتند

اما براستی چرا؟

آیا چیزی جز هوای نفس و منیت می تواند انسان را به این نقطه بکشاند و مقام طلبی یک عده  خدشه به اصول نظام وارد نماید؟

تا جایی که سخنانی بر زبان آورند که جز شادی و سوت و کف دشمنان جانی ملت ایران ورنجش خانواده های شهدا که خون عزیزانشان برای برقراری و تداوم این انقلاب ریخته شد چیزی در بر ندارد.

نظام را متهم به بدترین اعمال نمایند و دل ضد انقلاب و دولتهای استکباری را پر از شور و شعف کنند و مردم مظلوم ما از بی بصیرتی خواص خود ضربه ببیند و به ستوه آید.

اما شگفت است از کسانی است که خود با حکم ولی فقیه به  جایگاهها و مناصب رسیده اند و همه عزت و بزرگی خود را مدیون تبعیت از ولایت فقیه بوده اند و خود را اسوه پیروی از راه امام می دانند.

اما مگر راه امام غیر از اطاعت و تبعیت از فرامین ولی فقیه است؛ مگر وصیت امام را فراموش کرده اند که فرمودند : پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد

مگر آقایان جایگاه و منصب خود را مدیون ولی فقیه نیستند مگر به توصیه ولی فقیه نخست وزیر نماندند؟

حالا آقایان را چه شده که پا روی اصلی گذاشته و بر علیه آن شعار داده و لفاظی می کنند که همه آبروی خود را مدیون همان اصل هستند؛ مشکل آنها اینجاست که ولی فقیه را تنها زمانی مقبول می دانند که نظرات و فرامینش با سلایق و نظر و منافع آنان همخوانی داشته باشد گویی پنداشته اند ولی فقیه باید پیرو مطامع آنان باشد.

آقایان حاضر می شوند با پسر و همسر شاه مخلوع پهلوی هم صدا شوند و جنبش راه بیندازند و فتنه به کار بندند بر علیه اصول اساسی اندیشه امام  خمینی ره ،و عرصه را برای فعال شدن گروهکهای معاندی چون سازمان منافقین ، انجمن پادشاهی ،بهاییان و... مهیا سازند.

ولی حاشا که بیراهه رفته اید اگر حتی لحظه ای به عاقبت کار اندیشیده بودند سرنوشت شان به این نقطه تاریک نمی رسید.اللهم جعل عواقب امورنا خیرا

ما باید بصیرت داشته باشیم و بدانیم که انسان با یک لغزش گاهی همه اعمال نیکش تباه می شود و شاید دستاورد هزاران شهید و مجاهد نستوه را نیز پایمال کند

بیایید از وقایع درس عبرت بگیریم و سعی کنیم همیشه پیرو و پشتیبان ولایت فقیه باشیم ونه هیچ حزب و گروهی!

 و از خدا بخواهیم لحظه ای و کمتر از آنی ما را به حال خود رها مسازد.

ان تنصراله ینصر کم  و یثبت اقدامکم