شهدا الگوی زندگی پاک
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥  
 گناهان و معاصی انسان او را از رسیدن به اهداف عالیه خلقتش باز می دارد و روز به روز دورتر می سازد.

شاید ما نتوانیم درک کنیم ، اما هر چه قدر به دنبال گناهان برویم به همان نسبت از گرایشهای عمیق و والای الهی فاصله می گیریم سوق و نیل به لقاءالله جز با خودسازی و تزکیه نفس میسر نخواهد شد .

شهدا نیز چنین زیسته اند ، در واقع شهدا از بعد حیوانی وجود به سوی بعد متعالی و مترقی و خداجوی خود قدم برداشته و در نهایت به لقاءالله که همان هدف متعالی خلقت است رسیده اند.

شهدا به این خاطر والا مقامند که بر روی همه علایق و هواها و گرایش های حیوانی عالم وجود خط بطلان کشیده و راه رضای حضرت حق را انتخاب نمودند و این است رمز ماندگاری آنان که هر که با خدا باشد خدا اورا بس است.

الگوی زندگی شهدا برای ما می تواند راهگشا ترین و هدفمند ترین و تضمین کننده ترین الگو باشد در همه مراحل زندگی ،چرا که شهدا ممتازترین و سر فراز ترین های عرصه حیات بشری بوده هستند و خواهند بود همانانی که با آغوشی باز و با آگاهی کامل و اطمینان به راه مقدسشان عاشقانه وعارفانه به سوی هدفی متعالی قدم برداشتند و در این راه پر مشقت لحظه در عزم استوارشان تزلزل ظاهر نگردید و هیچ چیز و هیچ عاملی آنان را از مسیر سیر و سلوک الی الله باز نداشت و برایشان دلبستگی به دنیا و همه مظاهرش ایجاد نکرد و به همین علت است که شهدا را به عنوان اسطوره ای در تمام تاریخ بشریت می شناسیم.

اما حال ما مانده ایم و میراث گرانبهایی که از خون پاک شهدا به ما غنیمت رسیده است و ما را در پس امتحانی سخت قرار داده لحظه ای به خود بیایم و نام شهدا را زمزمه کنیم و به سید شهدا حضرت ابا عبدالله الحسین توسلی بجوییم تا راه خود را پیدا کنیم و از این راه منحرف نشویم و با شهدا اینگونه سخن آغاز کنیم :

که ای شهدا شما راه را به ما نشان داده اید ما را از بیراهه رفتن باز دارید و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را از منجلاب گناه و معصیت و گمراهی برهانید.